Prawo wodne

W zakresie specjalizacji poświęconej prawu wodnemu Kancelaria prowadzi:

  • sprawy dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych, składania zgłoszeń wodnoprawnych i podejmuje się asysty prawnej w zakresie ocen wodnoprawnych;
  • sprawy dot. opłat za usługi wodne i składa reklamacje od naliczanych opłat;
  • analizy prawne stosunków własnościowych gruntów pokrytych wodami;
  • asystę prawną w procesach inwestycyjnych  dot. urządzeń wodnych;
  • sprawy o roszczenia odszkodowawczych za zalanie gruntów, utratę wartości nieruchomości
  • sprawy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia korzystania lub zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem na skutek wprowadzonych zmian w aktach prawa miejscowego.