Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i administracyjnej za szkody w środowisku:

  • świadczy pomoc prawną w sprawach dot. nałożenia administracyjnych kar pieniężnych;
  • podejmuje się spraw dot.: roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezprawnego oddziaływania na środowisko, za szkody ekologiczne;
  • podejmuje się spraw dot.: tzw. historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządza analizy prawne w tym zakresie oraz prowadzi postępowania sądowe i administracyjne;
  • reprezentuje Klientów w sprawach administracyjnych dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowiska oraz w sprawach o przywrócenie środowiska do stanu właściwego.