Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska

W dobie kryzysu klimatycznego przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z wieloma regulacjami i mechanizmami prawnymi, które mają na celu dostosowanie ich działalności gospodarczej do obecnej sytuacji środowiskowej. Kancelaria została założona z myślą o przedsiębiorcach poszukujących wsparcia w zakresie prawa ochrony środowiska, zarówno w bieżącej działalności gospodarczej, jak i w procesie inwestycyjnym. Do czołowych Klientów Kancelarii należą podmioty z sektora budowlanego, deweloperzy i spółki stoczniowe, podmioty z sektora produkcyjnego.

Prawnicy Kancelarii:

 • reprezentują przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
 • reprezentują przedsiębiorców przed wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska;
 • udzielają pomocy prawnej w toku postępowań administracyjnych przed regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;
 • świadczą pomoc prawną dla przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów;
 • podejmują się spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną za szkody w środowisku;
 • podejmują się spraw roszczeń odszkodowawczych z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska;
 • reprezentują przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
 • współpracują z podmiotami przeprowadzającymi audyty środowiskowe;
 • występują w imieniu przedsiębiorców do organów administracji publicznej o wydanie wiążących interpretacji przepisów prawa ochrony środowiska.

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Katarzynę Ludwichowską. Katarzyna Ludwichowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Była stypendystką Uniwersytetu Sophia Antipolis w Nicei (Francja). Ukończyła studia podyplomowe z prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest członkiem Komisji Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Jest także członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc m.in. obsługę prawną jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki. Nadzorowała prawnie inwestycje w odnawialne źródła energii. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Kryzys klimatyczny i konieczność zapobieżenia wzrostowi globalnej temperatury powinny determinować działania przedsiębiorców do przeorganizowania swoich modeli biznesowych i wyjścia naprzeciw tworzącym się trendom konsumpcyjnym, w szczególności poprzez:

 • zmianę linii produkcyjnych i nastawienie na wykorzystywanie materiałów naturalnych lub pochodzących z recyclingu;
 • eliminowanie plastiku już na etapie projektowania produktu;
 • rozwój transportu komunalnego i usług związanych z alternatywnymi środkami przemieszczania się jak np. hulajnogi, czy rowery miejskie;
 • odchodzenie od kupowania samochodów na rzecz carsharing’u;
 • całkowite wyeliminowanie z obrotu jednorazowych naczyń.

Działalność Kancelarii opiera się na przekonaniu, że dobrze funkcjonujące i mądre przepisy prawa są jednym z najlepszych instrumentów ochrony środowiska. Świadomość tychże przepisów i ich prawidłowe stosowanie może znacząco przyczynić się do zahamowania niekorzystnych zmian klimatycznych. Dlatego też, rolą Kancelarii jest nie tylko świadczenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, ale także rozpowszechnianie wiedzy o przepisach prawa ochrony środowiska oraz prowadzenie szkoleń. Zapraszamy Państwa do lektury fanpage’a Kancelarii Prawna Ochrona Środowiska oraz do zapoznania się z ofertą szkoleniową Kancelarii.

SKONTAKTUJ SIĘ

UMÓW SPOTKANIE

+48 606 457 080