Gospodarka odpadami

Prawo odpadowe jest częścią prawa ochrony środowiska. W tym zakresie Kancelaria:

  • przeprowadza analizy prawne na gruncie ustawy o odpadach w kwestiach odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami;
  • prowadzi postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne mające za przedmiot pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
  • wspiera przedsiębiorców w realizacji obowiązków wynikających z funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO;
  • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.