Szkolenia

Prawnicy Kancelarii przeprowadzają cykliczne szkolenia otwarte. Oferta szkoleniowa jest skierowana do przedsiębiorców, kadry zarządzającej w spółkach prawa handlowego oraz pracowników organów administracji publicznej. Obecnie tematyka szkoleń jest następująca:

  • Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe.
  • Ocena oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe.