Zagospodarowanie przestrzenne

Działalność Kancelaria w tematyce zagospodarowania przestrzennego skupia się na:

  • reprezentacji przedsiębiorców i osób indywidualnych w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy;
  • prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi i o wykup w związku z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi i o wykup w związku z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób na skutek wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu związanych z lokalizacją  lotniczego urządzenia naziemnego i powierzchni ograniczających zabudowę;
  • prowadzeniu spraw o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzeniu spraw związanych z ustaleniem opłat planistycznych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości;
  • podejmowaniu postępowań sądowoadministracyjnych dotyczących unieważnienia uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;