25 czerwca 2023

Produkt uboczny jako element koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego

Uznanie towaru lub substancji za produkt uboczny wpisuje się doskonale w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncepcja ta polega na promowaniu optymalnego wykorzystywani materiałów i substancji.
12 lutego 2020

Po co nam BDO?

Celem gospodarki odpadami jest kontrolowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Dążenie do tego, aby jak najwięcej odpadów było poddawanych procesom przygotowywania do kolejnego użytku, czy też recyclingu, oraz aby zbieranie i przetwarzanie odpadów odbywało się z poszanowaniem życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
+48 606 457 080