12 września 2020

Idea zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom

Pozwolenie zintegrowane jest jednym z najbardziej obszernych i skomplikowanych decyzji administracyjnych. Zarówno opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, jak również sama procedura jego wydawania wymaga ścisłej współpracy prawników i specjalistów z danej gałęzi przemysłu czy też z rolnictwa.
30 sierpnia 2020

Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym?

Z raportu NIK opracowanego w 2014 r. wynika, że organy władzy publicznej działają nieskutecznie w sferze ochrony powietrza, nie zapewniając dostatecznej ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami jego zanieczyszczenia. Co prawda w kwietniu 2017 Rada Ministrów przyjęła tzw. Program pt.: „Czyste powietrze”, jednak na jego ewentualne efekty należy jeszcze trochę poczekać.
26 marca 2020

Likwidacja szkody ekologicznej – małe case study

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku może mieć trzy wymiary: administracyjny, cywilny i karny. Żadne z tych reżimów odpowiedzialności nie wykluczają się. Można jeden podmiot pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej jednocześnie, jeżeli tylko okoliczności indywidualnej sprawy to uzasadniają.
6 października 2019

Jak legalnie usunąć drzewo?

Pytanie postawione w tytule może wydać się nie na miejscu na blogu poświęconemu prawnej ochronie środowiska. Jednak w ochronie środowiska nie chodzi o bezwzględność, radykalność, ale o funkcjonowanie w równowadze społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej.
24 lutego 2019

Dzika przyroda w reklamie

Zgonie z art. 80 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.
+48 606 457 080