Zapraszam na szkolenia dotyczące pozwoleń zintegrowanych

Pozwolenie zintegrowane jest jedną z najbardziej skomplikowanych decyzji administracyjnych. Jest to rodzaj pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Jego specyfika wynika z tego, że jest ono wymagane dla największych i najbardziej zagrażających środowisku instalacji przemysłowych i uwzględnia oddziaływanie tych instalacji na wszystkie elementy środowiskowe. Pozwolenie kompleksowo reguluje warunki emisji do powietrza, wody, gleby. Reguluje kwestie hałasu, zbierania i przetwarzania odpadów. Śmiem twierdzić, że bez reglamentacji i obostrzeń wynikających z tych pozwoleń takie katastrofy jak Czarnobyl czy Bhopal zdarzałyby się znacznie częściej.

Zapraszam na szkolenia dotyczące pozwoleń zintegrowanych: „Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT”

Szkolenia odbędą się w formie on-line

Start: 16 października 2020, godz. 10.00

Organizator szkoleń: RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. www.res.edu.pl

Wykładowca: Katarzyna Ludwichowska

Na szkoleniach dowiesz się:

  • co to jest idea zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom w środowisku;
  • jak wygląda procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych;
  • kiedy należy wykonywać przegląd wydanych pozwoleń zintegrowanych i dostosowywać je do konkluzji BAT;
  • kiedy dochodzi do cofnięcia, wygaśnięcia lub zmiany pozwolenia zintegrowanego.